Het zou je dochter kunnen zijn...

Vertrouwensrelatie en beroepsgeheim

De relatie tussen zorgprofessional en cliënt is gebaseerd op vertrouwen. Het melden van misstanden kan lijken op de schending van die vertrouwensrelatie. Daar moet je voorzichtig mee om gaan.

Bedenk echter dat een slachtoffer alleen verlost wordt uit een situatie als misstanden worden aangepakt en criminelen worden opgespoord. Daar­voor is het nodig dat politie en justitie op de hoogte zijn. Medische hulpverleners en andere pro­fessionals mogen hun beroeps­geheim doorbreken indien er sprake is van di­rect gevaar of ernstig nadeel voor het slachtoffer – zoals mishandeling – en er geen andere manier is om dit gevaar af te wenden (conflict van plichten).

Meer informatie over het doorbreken van je beroepsgeheim:

www.nji.nl of www.soaaids.nl

Er wordt heel zorg­vuldig om­gegaan met meld­ingen...”

Jolanda Bergsma Consulente MEE-Veluwe Ketenaanpak jeugdprostitutie

Jeugdhulpverleners die mogelijke slachtoffers tegenkomen zijn soms handelingsverlegen en onzeker over melden bij de politie. Men is bang voor de eigen veiligheid of ze beroepen zich op de vertrouwensrelatie met een jongere. We zien dat er in zorg­instellingen veelal intern naar oplossingen wordt gezocht en nauwelijks contact is met de politie. Hierdoor ontbreekt het zicht op een aantal (potentiële) slachtoffers en het staat een bredere aanpak met verschillende instanties in de weg. We geven daarom trainingen aan jeugd­hulpverleners en verwijzen onder andere door naar M.

Ik was ooit ook bang om de regie op een casus kwijt te raken als ik zou melden. Echter, als de veiligheid van een mogelijk slachtoffer in het geding is moet je juist melden. Dan kan informatie tussen zorg en politie juist wel worden uitgewisseld op een weloverwogen manier. Anoniem melden is een van die manieren. Er wordt heel zorgvuldig omgegaan met meldingen. Laat je dus niet leiden door angst. Als je kennis hebt van een strafbaar feit dan mag je niet zwijgen. Zorg dat je de casus deelt met een deskundige.”

Misstanden melden? Gewoon doen!”

Heleen Driessen Project prostitutie ver­trouwens­vrouw Amsterdam vanuit P&292

Ik werk al jaren als hulpverlener voor sekswerkers en heb vaak melding gemaakt van misstanden. Daarom ervaar ik geen dilemma's meer. Natuurlijk begrijp ik dat sommige collega's die wel hebben. De vertrouwensrelatie is belangrijk. Het doorbreken daarvan is voor mij afhankelijk van de ernst van de misstand. Heeft een sekswerker structureel gebrek aan schone handdoeken? Dat is misschien anders op te lossen.

Maar is hij of zij slachtoffer van mensenhandel? Zeker melden! Je kunt de beslissing om dat te doen niet aan het slachtoffer over laten. Bovendien is melden bij mij als vertrouwensvrouw of bij M. anoniem. De melding is voor justitie niet te herleiden naar de melder. En nog belang­rijker: je kunt hiermee de sekswerker uit een zeer penibele situatie redden. Kun jij je toch niet over je vertrouwensrelatie heen zetten, overleg dan met je collega of met een medewerker van M. Dat kan ook zonder dat zij meteen een melding maken.”

Wat meld je?

Meld ons wie de slachtoffers zijn en geef informatie om criminelen op te sporen.

Lees verder

“Het is niet reëel om te verwachten dat slachtoffers zelf melden”

LOVERBOY SLACHTOFFER

Lees verder
“Er wordt heel zorgvuldig omgegaan met meldingen. Laat je dus niet leiden door angst.”

JEUGDHULPVERLENER

Lees verder